Označeni grad

Ljudi najviše doprinose gradu, njegovom prepoznatljivom duhu, identitetu, kulturi, načinu života Ta veza duha i grada se posebno mogla osjetiti u ogromnim promjenama socijalnih struktura naših gradova u posljednjih 20 godina velikih promjena različitih karaktera. Srž djelovanja socijalne strukture na prostorima gradova jeste građenje duha kroz politiku, organizovanje života i rada, te svih drugih aktivnosti koje grad čine živim. Prema tome grad u/na svojoj strukturi treba da živi u skladu sa svojim duhom bez obzira na fizičku ili prirodnu strukturu koja ga dijelom definiše. Struktura je samo scenografija za odvijanje života ispred ili iza nje. Urbani spektakl, igra na sceni i scenario te igre – neki su od elemenata koji grad čine time što jeste.

Stalne promjene scenografije, kadriranje, kretanje, segmentiranje, kroz ritam i period kao određene mjere, takođe asociraju i inspirišu na razmišljanje o zbivanjima u mislima autora tokom njegovog stvaralačkog procesa. Promjene scenografije, predstavljaju kretanja misli i stvaranje ideje kroz niz varijantnih stanja koja rezultiraju nekim procesom. U kretanju od početka do kraja filma u svijesti oba procesa, stvara se konačna slika-utisak-katarza poslije proživljenog-odgledanog-smislenog… Osvrnuvši se na vrijeme i karakter radnje, te misaoni sklop autora primjećuje se zapravo jedna baza, jedno uporište, jedna prošlost, jedna infrastruktura… Isti kod vremena, uređenja, vizuelne percepcije… Isti prostor koji je oblikovao i odredio misaonu strukturu i možda kasnije njihove procese… Kao zatvoreni krug, koji se stalno okreće.

Tema scenografije kao metafora za varijantna stanja u procesu autorskog stvaranja, takođe je, na neki način dovedena na nivo praktične primjene i ilustracije na primjeru grada. I ovdje se grad posmatra kao grad događaja. Živi mehanizam koji se ostvaruje kroz brojne aktivnosti i događaje koji ga tako karakterišu. U vezi sa arhitekturom, grad se posmatra kao scena, scenografija za sve ono što živi, diše, i događa se na njegovim ulicama, trgovima, u parkovima i svim javnim prostorima. Grad se posmatra kroz ogroman broj dešavanja koji ostavljaju ili pak ne ostavljaju nikakav trag. Prije svega se pažnja obraća na detalje koji u toku svakog dešavanja karakterišu, definišu, obilježavaju grad kao elementi vizuelnog identiteta događaja (reklame). Na neki način ovdje je predmet ispitivanja život jednog grada i teza (istina, tvrdnja) o tome da grad mnogo više od njegove arhitekture čine ljudi, događaji i šarenilo aktivnosti (život) koji se odvijaju na pozornici zvanoj grad. Koliko je to važno, koliko se to osjeti, vidi, kako utiče na ukupnu sliku grada, stvaranje ukusa i identiteta, brenda prepoznatljivosti samo su neka od pitanja kojim se ova tema bavi.

Grad Sarajevo je jedan od najboljih primjera odnosa grada sa njegovim duhom, važnosti duha grada u prepoznavanju i definiciji njegovog identiteta, kao najvažnijeg elementa koji ga najviše i najsnažnije određuje. Konačno duh rađa događaj, a događaj ponovo rađa grad. Jedan takav događaj upravo ovih dana označava grad Sarajevo kao centar, pozornicu i scenografiju jednog velikog događaja, koji ga potpuno obuzima. U kratkom, ograničenom vremenu, cijeli grad je u jednoj posebnoj svečarskoj atmosferi, koja se osjeća i vidi. Atmosferi kojoj kao i sam duh, snažno doprinosi scenografija grada. Čini je cijeli sistem promotivnih znakova vizuelnog identiteta događaja, koji se distribuišu na širokom prostoru grada.

Ovi, svojevrsni elementi scenografije događaja, na neki način kite grad, oblače ga i dekorišu u ruho koje simboliše, podsjeća i poziva na događaj, ali ga istovremeno i gradi ravnopravno sa svim drugim elementima. Jer se scenografija i sam događaj prepoznaju već u samom prožimanju svih nabrojnih elemenata – ljudi, znakova i događanja, koji ponovo zatvarju krug grada i duha.

Igor Kuvač

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s