POZIV ČLANOVIMA AABH: Izložba “Collegium artisticum”

Izložba „COLLEGIUM ARTISTICUM 2017“ je najznačajnija smotra urbanizma, arhitekture i dizajna  u Bosni i Hercegovini. Izložba je selektivnog karaktera i održava se svake godine u Sarajevu u mjesecu aprilu.

Pravo izlaganja na izložbi imaju redovni članovi, aktivni članovi, penzionisani članovi AABIH i studenti apsolventi sa izmirenom ukupnom godišnjom članarinom zaključno sa 15. martom tekuće godine.

Autori mogu učestvovati sa djelima koja do sada nisu izlagana na izložbama „COLLEGIUM ARTISTICUM“.

Svaki autor, odnosno koautor može konkurisati sa najviše tri (3) djela. Kategorije radova su: realizacija, ideja i enterijer.

Autor koji konkuriše za učestvovanje na izložbi, dužan je do 05. marta dostaviti:

 • Prijavu AABIH sa svim traženim podacima (dostaviti članski karton ako se tek prijavljujete za članstvo)
 • Potvrdu o uplaćenoj članarini (do 15.3.)
 • Tekstualno obrazloženje – koncept rada – jedna stranica A4
 • Situacioni nacrt (urbanizam, arhitektura), na formatu A3 (moguće van razmjere)
 • Karakteristični tlocrt/tlocrte na formatu A3 (moguće van razmjere)
 • Karakteristični presjek/presjeke na formatu A3 (moguće van razmjere)
 • Fasade, 3D rendering, perspektivni prikaz, fotografije makete ili fotografije realiziranog djela (do 10 prikaza na formatu A3)
 • Detalje mobilijara i posebno dizajniranih cjelina (enterijer) na formatu A3
 • Prijedlog plakata (prezentacija rada) na A3 formatu

Autor/autori će sami odrediti koji obim i broj priloga smatraju da je potreban za adekvatnu prezentaciju njihovog rada i koje će dostaviti za selekciju.

Sve ove priloge autori šalju u pdf formatu (10mb) na email submit@aabh.ba        

Svi autori koji prođu proces selekcije će biti pozvani da dostave prezentaciju rada (izložbeni plakat) do 20. marta 2017.

Način prezentacije rada na izložbenom plakatu:

 • Svako djelo se prezentuje na maksimalno jednom listu 70 x 100 cm.
 • Listovi moraju sadržavati:
 • karakteristični tlocrt/tlocrte,
 • presjek,
 • perspektivne prikaze / 3D rendere / fotografije makete / fotografije realizovanog objekta.
 • Listovi se NE KAŠIRAJU na tvrdu podlogu.
 • Dozvoljeno je da na panou stoje imena autora, ili naziv grupe autora i njihova imena ili naziv firme i imena autora, samo bez kontakt informacija (adresa, tel i sl.)
 • Uz djelo se može priložiti i maketa, ili neki drugi trodimenzionalni prikaz, ili audio/video prezentacija.

Izbor djela (selekciju) za izložbu, žiriranje radova i dodjelu nagrada vrši tročlana međunarodna stručna komisija imenovana od strane UO AABH, koju ove godine čine: Maroje Mrduljaš, Simon Hartmann i Lada Maglajlić.

Maroje Mrduljaš je arhitekt, kritičar arhitekture i dizajna i kustos. Autor je više knjiga, između ostalih “Modernism-in-Between” u izdanju berlinske kuće “Jovis”, “Dizajn i nezavisna kultura” te “Suvremena hrvatska arhitektura – testiranje stvarnosti”. Autor i koautor je izložbi na događanjima i institucijama kao što su Venecijanski Bijenale arhitekture, London Festival of Architecture, Swiss Architecture Museum i drugima. Jedan je od autora dokumentarne serije “Betonski spavači” koja se bavi modernističkom arhitekturom regije bivše Jugoslavije. Odgovorni je urednik časopisa za arhitekturu i kulturu “Oris”, od sredine 1990-ih objavljuje brojne tekstove i eseje u vodećim hrvatskim i internacionalnim časopisima kao što su “Domus”, “Architecture+Urbanism”, “Archithese” i drugima. Nezavisni je ekspert Mies van der Rohe nagrade za arhitekturu EU. Radi na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Simon Hartmann rođen je 1974. godine, a arhitekturu je studirao na EPF Lausanne, ETH Zurich i tehničkom univerzitetu u Berlinu. Od 2002. do 2007. godine bio je predavač na ETH Studio Basel. Sa Tilom Herlachom i Simonom Frommenwilerom osnovao je u Baselu 2003. godine  arhitektonski studio HHF Architects u kojem radi na projektima u Švicarskoj, Kini, SAD, Njemačkoj i Italiji. Paralelno sa radom u studiju, Simon je predavao u Mexico Cityju, na Universidad Iberoamerican (2006) i Massachusetts Institute of Technology (MIT-  2007.)

Lada Maglajlić  je arhitektica, dizajnerica interijera i  autorica pozorišnih i filmskih scenografija. Kao autorica i koautorica , dobitnica je nagrada na godišnjim izložbama Collegium Artisticum (AABH Grand Prix za realizirani objekat “Banka Šahinpašić” (1998), AABH nagrada za realizirani interijer “Granoff” (2005), nagrada za realizirani interijer “Galerija Srebrenica” (2013)). Sa pozorišnim predstavama i projektima East West Centra učestvovala  je u zvaničnim selekcijama prestižnih teatarskih festivala (Edinburgh International Festival, Singapore Arts Festival, Međunarodni teatarski festival MESS, Međunarodni teatarski festival Kontakt, Poljska), kao i u većini kulturnih centara u regionu. Koautorica je multimedijalnog projekta “Hope /Nadanje”, Srebrenica, koje je premijerno izvedeno u zvaničnom programu Festival d’Avignon. Sarađivala  je na multimedijalnom projektu “Sarajevska crvena linija”, koja je obilježila 20. godišnjicu opsade Sarajeva. Kao scenografkinja angažirana je na projektu “Stoljeće mira nakon stoljeća ratova” (1914-2014). Autorica je scenografije filma “Na putu” (Glavna selekcija International Film Festival Berlin – Berlinale). Suvlasnica  arhitektonskog studija “MecoLada”, osnovanog 2009.godine.

NAGRADE iz oblasti urbanizma, arhitekture i dizajna su slijedeće: GRAND PRIX , NAGRADA ZA REALIZACIJU, NAGRADA ZA IDEJU i NAGRADA ZA REALIZOVANI ENTERIJER.

ROKOVI:

 • do 5. marta – slanje radova za selekcionu komisiju – pdf format na submit@aabh.ba
 • do 20. marta  – slanje štampanog primjerka plakata za finalnu prezentaciju na izložbi, a nakon usvajanja od strane selekcione komisije – plakat dostavljen u prostorije AABH.
 • 20.-25. marta –  žiriranje radova, odluka o nagrađenim radovima
 • 5. (ili 6.) aprila – javna dodjela nagrada na otvaranju izložbe „COLLEGIUM ARTISTICUM“.

Prijava: link
Pravilnik izložbe: link

ASOCIJACIJA ARHITEKATA U BOSNI I HERCEGOVINI
Vedad Islambegović
Predsjednik Upravnog odbora

Datum objavljivanja: 20.02.2017.

Autor: AABH

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s