Nove master studije na AGGF Banja Luka

Plakat A

НОВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДРУГОГ ЦИКЛУСА
АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Нови студијски програм „Архитектура и урбанизам“ (60 ECTS) је једногодишњи програм другог циклуса на Универзитету у Бањој Луци (УБЛ) и Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету (АГГФ). Академско звање које се стиче након завршетка студијског програма је Mастер архитектуре и урбанизма – 300 ECTS. Програм је намијењен студентима који су завршили први циклус студија у области архитектуре (240 ECTS) и који су заинтересовани за нова сазнања о концептима, методама и алатима примјењивим у контексту ‘притискајућих’ изазова у планирању и обликовању животног окружења.

Студијски програм је развијен у оквиру реализације међународног пројекта под називом „Креирање мреже лабораторија знања за одрживу и отпорну животну средину“ (Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments/акроним KLABS). Пројекат KLABS је почео са реализацијом у октобру 2015. године и припада првој генерацији Еразмус+ пројеката за изградњу капацитета високошколских установа, ко-финансираних од стране ЕУ (http://www.klabs.pr.ac.rs/). KLABS је пионирска образовна платформа која се бави са два актуелна и подједнако важна изазова урбаних и руралних средина на западном Балкану – а то су одрживост и отпорност.

Улога предложеног студијског програма у економском и културном развоју земље је у складу са европским принципима одрживости животне средине. Према Европској директиви „урбанизам који успоставља, исто као и архитектура, хармоничан однос са окружењем и који поштује природни и културни пејзаж“ је ствар „јавног интереса“ у свим Европским земљама. У том контексту очување и развијање наставне области урбанизма има и академски и професионални значај у Републици Српској и Босни и Херцеговини.    

Главне карактеристике стања животног окружења данас јесу промјенљивост, неизвјесност и комплексност. Феномен урбанизације захтјева нови и интердисциплинарни приступ промишљању, пројектовању и планирању животног окружења и нову генерацију стручњака способних да се носе са наведеним изазовима сaвременог друштва. У том контексту, циљеви новог студијски програм су:

  • промоција и подизање свијести о важности концепата одрживости и отпорности животног окружења у националном и локалном контексту планирања, пројектовања и промишљања архитектуре, града и пејзажа.
  • реафирмација професионалног профила архитекте – урбанисте, односно превазилажењу дисциплинарне подјеле на архитектуру и урбанизам унутар образовања. Студијски програм је намијењен образовању квалификованог кадра у области урбаног дизајна кроз интегрисање изучавања концепата и метода урбанистичког планирања, урбанистичког пројектовања и архитектонског пројектовања.
  • образовање и квалификације за интегрални приступ урбанистичком планирању и пројектовању простора. Студијски програм има за циљ да студентима понуди теоријска и методолошка знања која им омогућавају да промишљају, анализирају и дизајнирају грађену средину у свеобухватном маниру. То значи да разумију релацију између различитих просторних размјера, друштвених процеса и природног окружења, као предуслова одрживости и отпорности;
  • образовање друштвено одговорног професионалца чији је рад посвећен културној одрживости и друштвеној релевантности, односно који се издиже изнад жеље за производњом простора искључиво ‘високе’ естетике;
  • образовање и квалификације за транс-дисциплинарни приступ планирању и пројектовању уз разумијевање важности сарадње и комуникације не само са различитим професијама, већ и другим актерима у простору;
  • укључивање у европски простор образовања кроз образовања архитеката према савременим методама наставе и пружање знања о друштвено и глобално релевантним темама;
  • припрема за даље образовање и усавршавање у области архитектуре и урбанизма.

Више информација о студијском програму на:

http://aggf.unibl.org/sr/studijski-programi/studije-drugog-ciklusa/arhitektura-i-urbanizam

klabs plakat b program

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s