IC za prostor u COST RELY akciji

logo

Istraživački centar za prostor je od jeseni 2015. godine član COST akcije RELY – “Obnovljivi izvori energije i kvalitet pejzaža”, a Isidora Karan i Igor Kuvač su predstavnici upravljačkog odbora ove akcije ispred Bosne i Hercegovine. U nastavku je nekoliko osnovnih informacija o akciji i njenim aktivnostima.

Prema EU Direktivi iz područja obnovljivih izvora energije, evropske zemlje su dužne učestvovati u zajedničkom dostizanju evropskog cilja o potrošnji 20% energije iz obnovljivih izvora do 2020 godine. Države članice EU prenose taj cilj u nacionalni okvir i politike različitim pristupima: uvođenjem podsticaja, novim propisima i slično. Ove odredbe će prije ili kasnije postati vidljive u pejzažu u kojemu se obnovljivi izvori i nalaze. Nekoliko je direktnih uticaja koje „elektrane“ na obnovljive izvore imaju na
pejzaž, a zagađenje bukom i vizuelne promjene pejzaža su samo neki od uticaja. Kvaliteta pejzaža je glavni predmet istraživanja naučnika i praktičara koji sarađuju u evropskoj COST akciji “Obnovljivi izvori energije i kvalitet pejzaža” (RELY).

O COST

COST je najstariji evropski okvir koji podržava transnacionalnu saradnju između istraživača, inženjera i naučnika širom Evrope. Njegova glavna djelatnost je umrežavanje i zajednički razvoj ideja i novih inicijativa u svim područjima nauke i tehnologije, uključujući društvene i humanističke nauke. Kroz zajedničke aktivnosti, članovi i učesnici akcije, donose znanje iz svojih nacionalnih istraživačkih aktivnosti ili drugih prošlih transnacionalnih istraživačkih projekata. To znanje se zatim dalje
unapređuje na temelju saradnje u radnim grupama, sastancima i konferencijama, unutar i izvan Akcije.

O RELY

Akcijom RELY predsjedava prof. dr Michael Roth sa Nuertingen-Geislingen Univerziteta u Njemačkoj. Trenutno se 140 članova iz 36 zemalja pridružilo Akciji. Glavni cilj Akcije je razmjena znanja i praktičnih iskustava o tome kako na odgovarajući način riješiti konflikt na relaciji pejzaž-energija koji se javlja zbog pozicioniarnja postrojenja obnovljivih izvora energije. Naučnici su okupljeni oko rasprave i promišljanja novih integrisanihi interdisciplinarnih pristupa neophodnih za upravljanje procesom transformacije prema obnovljivim izvorima energije, istovremeno s postizanjem cilja zadržavanja kvaliteta pejzaža. Rad Akcije se provodi u četiri radne grupe: WG1 pregled stanja područja/meta-analiza, WG2 osjetljivost i potencijal krajolika, WG3 sociokulturni aspekti i WG4 sinteza/diseminacija. Rezultati rada se predstavljaju na konferencijama, kroz akademsku mobilnost, putem mrežnih stranica, putujućom izložbom, bazom podataka, naučnim člancima i završnom monografijom.

Prošle i buduće aktivnosti

Učesnici Akcije su se sastajali nekoliko puta do sada: na kick-off sastanku u Briselu, Belgija (oktobar 2014.), na sastanku radnih grupa i upravljačkog odbora u Lisabonu, Portugal (mart 2015.), te u Drezdenu, Njemačka (septembar 2015) gdje je većina učesnika učestvovala na Evropskoj konferenciji o pejzažima pod nazivom “Energetski pejzaži Percepcija, planiranje, učešće i snaga”. Sljedeći veći sastanci su održani u Ljubljani, Slovenija (april 2016), zatim u Inzbruku, Austrija (septembar 2016.) povezano sa PECSRL konferencijom, te u Solunu, Grčka (Mart 2017).

Jedan od sljedećih sastanaka je planiran u Bosni i Hercegovini, o čemu će više biti riječi u narednom periodu.

Za više informacija možete posjetite web stranicu: http://cost-rely.eu/

Za više informacija o mreži COST posjetite web stranicu Ministarstva za nauku i tehnologiju, Vlade RS: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Documents/COST%2c%20%D1%95%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D1%98%D1%82.pdf

 

One thought on “IC za prostor u COST RELY akciji

  1. Pingback: Sastanak COST – RELY akcije u Banjoj Luci

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s