IC za prostor u COST – i2MHB akciji

Logo_1056_756-300x215

COST – i2MHB akcija – “Inovacije u pametnom upravljanju graditeljskim nasljeđem” uspostvalja otvorenu pan-evropsku mrežu, koja promoviše sinergiju između stručnjaka iz oblasti nasljeđa,  predstavnika industrije i nauke, sa ciljem ostvarivanja zajedničkog razumijevanja i djelovanja u domenu graditeljske baštine, integrišući multidisciplinarnu ekspertizu, tehnologiju i “know-how” model kroz novi i nezavisni globalni okvir.

Ovo može biti ostvareno u obliku zajedničkog okvira, koji jasno definiše nekoliko elemenata.

Prikupljanje podataka i klasifikaciju dobrih iskustava u vezi sa očuvanjem i obnovom graditeljskog naseljeđa. To podrazumijeva unapređenje znanja i razmjenu podataka između svih članova akcije, čiji je glavni cilj osigurati zajedničko razumijevanje u vezi sa složenim problemima koji se moraju riješiti pri stvaranju ovog okvira.

Razvoj odgovarajućih postupaka u odnosu na cilj novog okvira, tako da međusobno povezane procedure utiču na latentne sinergije između različitih članova. One istovremeno omogućuju konsolidovanje višekriterijskih postupaka optimizacije koje treba uključiti u zajednički okvir.

Razvijanje jasnog sistema “povratne obrade”, koji može doprinijeti obogaćivanju znanja na području očuvanja graditeljskog nasljeđa i njihove društvene i kulturne valorizacije. Okvir procesa “povratne obrade”omogućava ne samo analizu i poboljšanje baze podataka s dobrim / lošim primjerima, već i izvor novih paradigmi interoperabilnosti prema stvaranju zajedničkog jezika. Istovremeno, ovaj proces otkriva uticaj na razumijevanje obnove nasljeđa i svakodnevnog korištenja razvijenog okvira.

Akcija će razviti prijedlog za “bijelu knjigu” koja će ilustrovati sintezu aktivnosti interoperabilnosti koje će poboljšati aspekte održivosti povezane s očuvanjem graditeljskog nasljeđa. Ova knjiga će biti rezultat saradnje s lokalnim, regionalnim, državnim i evropskim vlastima koje će privući aktivno učešće. Vrlo složeni aspekt koji “bijela knjiga” rješava predstavlja sintetiza velike raznolikosti aspekata, od: I) energetski efikasnih objekata, II) objekata s nultom emisijom, III) očuvanja uloge graditeljskog nasljeđa u kulturi, te integracije u urbani i prirodni pejzaž i IV) razvoj fonda graditeljskog naseljđa i njegovo očuvanje na evropskom nivou. U tom smislu će razviti smjernice za tehnologije pogodne za aktivnosti pri obnovi i korišćenju graditeljskog nasljeđa. Biće kreiran inventarni registar najboljih praksi u vezi sa graditeljskim nasljeđem, a koji se odnose na projekte učesnika akcije.

Biće objavljen izvještaj u vezi sa “Integracijom graditeljskog naseljeđa u okruženje”, koji će se usredsrijediti na proučavanje i optimizaciju integracije graditeljskog naseljeđa u urbani i prirodni pejzaž. Baviće se očuvanjem i valorizacijom specifičnih osobina i karakteristika graditeljskog nasljeđa kako bi se sačuvao njegov izvorni aspekt i što je više realnije moguće u odnosu na starost, istoriju i druge srodne karakteristike.

Brošura će naglasiti društvenu ulogu graditeljskog nasljeđa u korišćenju društveno-kulturne dimenzije u različitim evropskim zemljama. Velika razmjena iskustava, koja će uključivati doprinose lokalnih, regionalnih i nacionalnih vlasti, osiguraće bolje razumijevanje uloge koju graditeljsko nasljeđe ima u društvu. Rad na brošuri će biti rezultat sistematskog pristupa koncipiranjem, širenjem, prikupljanjem, analizom i sintezom rezultata upitnika usmjerenih na velike ciljne grupe. Ova aktivnost će pružiti veliku bazu podataka koja će sama po sebi poboljšati okvir.

Akcija će pružiti otvorenu i proširivu platformu za diseminaciju putem koje će nove, interaktivne, dostupne i umrežene tehnologije, koje se koriste kao mobilni višenamjenski uređaji, omogućiti uvid, istraživanje i prikupljanje osjećanja, radnji i događaja. Uključeni akteri takođe zajednički mogu sistematizovati i organizovati ove podatke, povezujući ideje, mjesta i događaje u smislene istorijske priče, oblikujući i izazivajući individualno razumijevanje, te poredeći i suprotstavljajući svoja vlastita iskustva. Platforma će biti dostupna putem internet portala Akcije, koji takođe funkcioniše kao virtuelna mreža svih partnera u Akciji.

Za više informacija o radu Akcije možete posjetite web stranicu: http://td1406.csites.fct.unl.pt/wordpress/

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s