Održan Okrugli sto na temu Novi koncept urbanog razvoja Banjaluke

U Banjaluci je u petak, 27.10., u organizaciji Fakulteta političkih nauka – Studijski program Sociologija, Univerziteta u Banjoj Luci i Istraživačkog centar za prostor održan Okrugli sto na temu “Novi koncept urbanog razvoja Banje Luke: Između privatnih interesa i potreba građana”.

Učesnici su bili Doc. dr Ranka Perić Romić (Fakultet političkih nauka Banja Luka); Dr Isidora Karan i Dr Igor Kuvač (Istraživački centar za prostor); Doc. dr Ana Pajvančić – Cizelj (Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu); Dr sc. Jelena Zlatar Gamberožić (Institut za društvena istraživanja Zagreb); Prof. dr Mira Mandić (Prirodno-matematički fakultet Banja Luka); te Prof. dr Brankica Milojević (Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Banja Luka). Skupu su prisustvovali  i brojni drugi diskuntanti, predstavnici Administrativne službe Grada Banja Luka, Savjeta za prostorno planiranje, Savjeta za izradu Urbanističkog plana, predstavnici udruženja građana, privrednici i stručnjaci iz oblasti urbanističkog i prostornog planiranja, te drugi gosti i studenti.

Okrugli sto se osvrnuo na urbani razvoj Banje Luke, koji se u uslovima tranzicije kretao između nasljeđenog sistema planiranja iz perioda socijalizma i planiranja u uslovima tržišne ekonomije, bez prepoznavanja dinamike konteksta transformacija, niti značaja različitih aktera uključenih u proces. S obzirom da se u ovim uslovima javljala mogućnost manipulacija, ali i inovacija u promišljanju urbanog prostora, Okrugli sto se bavio novim, alternativnim konceptima urbanog razvoja, koji se zasnivaju na ravnoteži između krajnosti privatnog i javnog interesa, te lokalnog i globalnog konteksta. Takođe je otvoreno i nekoliko podtema, među kojima su: Javni prostor u tranziciji; Mega projekti transformacije urbanog jezgra i Zajedničko upravljanje urbanim prostorom grada, odnosno upravljanje urbanim procesima. Diskutanti su se dotakli i brojnih drugih problema poput izazova transformacijskih procesa, mehanizama za održivi koncept urbanog razvoja, primjera urbane obonove šireg gradskog jezgra,participativnog planiranja javnih prostora, …

Konačno svi zaključci će biti dodatno dopunjeni, te stavljeni u funkciju programa i smjernica za izradu novog urbanističkog plana, koji su upravo u pripremi.

  1. Insistirati na uključenosti naučnika i stručnjaka koji se bave promišljanjem urbanog razvoja Banje Luke.
  2. Interdisciplinarni pristup – posmatranje urbanog razvoja sa različitih aspekata i gledišta čime se povećava vjerovatnoća iznalaženja adekvatnijih rješenja urbanog planiranja.
  3. Insistirati na oživaljavanju javnih prostora koji su se udaljili od prvobitne namjene (napr. kroz malu razmjeru projekata)
  4. Insistirati na jačanju građanske participacije i društveno odgovornog ponašanja u pogledu daljeg urbanog razvoja.
  5. Insistirati na terenskim istraživanjima o kvalitetu života i potrebama građana u cilju adekvatnijeg pristupa planiranju i izgradnji.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s