Urbani kafe Banja Luka … 2030 … 2040 …

Urbani kafe_ prvi poziv_ cover_ FKatedra za urbanizam Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta i Centar za održivost i integrativni prostorni dizajn Univerziteta u Banjoj Luci, u saradnji sa Gradskom upravom Banja Luka i Istraživačkim centrom za prostor organizuje urbanu kafu, koja će biti održana 02.03.2018. godine.

U trenutku kada je grad Banja Luka, nakon više od 40 godina i nekoliko prethodnih pokušaja, počeo sa procesom izrade novog Urbanističkog plana, ali i Strategije integrisanog razvoja, javlja se potreba da se stručna i široka javnost uključe u kreiranje vizije razvoja, kao važnog elementa programskog zadatka novih strateških dokumenata. U ovom kontekstu, urbana kafa pretenduje da u opuštenoj atmosferi, bliskoj lokalnom mentalitetu, omogući otvaranje složenog procesa kreiranja vizije, nudeći niz stručnih stavova kao polaznu osnovu za širu javnu raspravu o budućem razvoju grada.

Urbana kafa, koja ovom prilikom okuplja stručnjake iz oblasti urbanističkog i prostornog planiranja, ekonomiste, sociologe, ekologe, kreativce, predstavnike medija i druge stručnjake iz različitih oblasti, takođe pretenduje da unaprijedi prakse participacije u procesima strateškog planiranja kroz uvođenje inovativnih modela pregovaranja. Urbana kafa će biti prilika za razgovor o procesu urbanizacije, stanovanju, privredi, javnom prostoru, strateškim projektima i slici grada koju Banja Luka može da pošalje u svijet do 2040 godine.

Krovni ciljevi urbanog kafea su: Sinhronizacija vizije urbanističkog plana i strategije integralnog lokalnog razvoja grada Banje Luke i harmonizacija procesa i povezivanje ključnih učesnika planiranja. Pored toga definisano je niz drugih ciljeva kao što su uvođenje inovativnih modela participacije u proces urbanističkog planiranja, podsticanje međusobnog razumijevanja i dijaloga na relaciji gradska uprava – predstavnici struke, podsticanje međugeneracijske i međusektorske saradnje u procesu kreiranja vizije kroz uključivanje predstavnika različitih struka i studenata i definisanje preporuka i smjernica za kreiranje vizije razvoja grada Banja Luka.

Teme razgovora uz kafu su podijeljene prema oblastima koje obuhvataju: urbanizaciju,  modele, organizaciju i distribuciju osnovnih gradskih funkcija (stanovanje, rad, javni prostor), strateške projekte, identitet i održivi razvoj.

One thought on “Urbani kafe Banja Luka … 2030 … 2040 …

  1. Pingback: О визији развоја Бањалуке 2030. г. | ОБЛикујмо

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s