IC za prostor predlaže preko 25 lokacija za male intervencije u Banjoj Luci

ICP_ Grad Banja Luka_ Prijedlozi za male intervencije u prostoru_ MAPAНа основу истраживања групе аутора small SCALE тима, Истраживачки центар за простор предлаже преко 25 локација за мале интервенције у Бањој Луци, које су груписане у четири цјелине.

А. Низ интервенција које се баве активирањем најзначајнијих тачака са потенцијалом покретања урбане трансформације приобаља ријеке Врбас и њених притока.

 • (1) Наставак Бањалучког мола (1А. линеарни потез између Бањалучког мола и Платоа Универзитета у Бањој Луци; 1Б. поновно промишљање и редизајн постојеће љетње позорнице на локацији Бањалучког мола; 1В ушће Црквене у Врбас; 1Г. дјечија игралишта дуж популарне “Пензионрске стазе”)
 • (2) Даудија махала, мала зелена урбана празнина на лијевој обали ријеке Врбас, у близини ресторана Студенац
 • (3) Ушће Сутурлије у Врбас (лијеве обале обје ријеке)
 • (4) Ушће Врбање у Врбас – активирање једног од највећих отворених простора поред ријека
 • (5) Центар насеља Чесма – Мађир у Ул. Петра Великог
 • (6) Делибашино село (први корак ка процес у раније предложене урбане трансформације комплекса)
 • (7) Парк шума Траписти / Мађирска шума
 • (8) Почетак стазе Српске топлице – Бањ брдо

Б. Низ интервенција које потенцирају специфичне вриједности појединачних објеката мишљених и грађених у вријеме социјалистичке Југославије, те вриједних, али занемарених градских амбијената:

 • (9) Недовршена тржница у Буџаку
 • (10) Енергомонт
 • (11) Мотел Интернационал
 • (12) Сквер испред Жељезничке и аутобуске станице Бања Лука
 • (13) Паркинг испред улаза у Дјечије позориште Републике Српске и Дома омладине Бања Лука
 • (14) “Калдрма” коју дефинишу објекти “под плочом”, Бањалучка Тржница, Тржничка улица и Ул. краља Петра првог Карађорђевића

В. Низ интервенција које експериментишу на локацијама, које су предмет спорних измјена у нацрту Регулационог плана Центар 1.

 • (15) Угао дефинисан улицама Ђуре Даничића и Горана Радуловића Бимбе
 • (16) Угао дефинисан улицама краља Петра првог Карађорђевића и Вука Караџића
 • (17) Кино Козара
 • (18) Паркинг код Музеја савремене умјетности Републике Српске
 • (19) Стара аутобуска станица

Г. Низ интервенција унутар појединих стамбених насеља, које имају потенцијал подизања нивоа урбанитета и атрактивности насеља, те њиховог оживљавања

 • (20) Стамбени блокови у насељу Старчевица
 • Церска улица Бања Лука
 • Аутобуско стајалиште код ОШ Бранко Радичевић у Ул. Степе Степановића
 • (21) Стамбени блок у насељу Мјесец (кров гараже у Ул. Ранка Шипке)
 • (22) УКЦ РС Паприковац (зелена урбана празнина са југо-источне стране падине)
 • (23) “Мала пијаца” у насељу Обилићево

Методологија

Предложене локације за пројекте мале размјере користе методологију “live studio” пројекта која је већ испитана на неколико “small SCALE” пројеката попут Бањалучког мола и БЛинка, који су успјешно реализовани, те партерног уређења дијела излетишта Трешњик и Отворене учионице између комплекса објеката Универзитета у Бањој Луци и ријеке Врбас у насељу Обилићево / Мејдан, који су у припреми за реализацију.

“small SCALE” пројекти подразумијевају истраживање теме урбане акупунктуре, аналитички и пројектантски поступак, те изградњу “малих” урбанистичко-архитектонских структура на конкретним локацијама у отвореном јавном простору у Бањој Луци, које се реализују кроз студентске радионице и учешће цјелокупне локалне заједнице. Промишљају нове методе пројектовања и изградње, остварује сарадњу између науке, струке, администрације и привреде, уз стално учешће јавности, те према томе представљају прави примјер интердисцплинарног приступа урбаним интервенцијама у отвореном јавном простору, покретању урбаних трансформација, те учењу кроз рад и конкретне примјере добре праксе. Осим што представљају ријетке примјере савремене архитектуре у јавном простору, пројекти “small SCALE” изазивају велику пажњу стручне и широке јавности, те покрећу низ других промјена, малих достигнућа и пројеката, са могућношћу даљег унапређења. Такође анимирају веће коришћење и осмишљавање нових активности које побољшавају ниво бриге за очување јавног простора.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s