2. FESTIVAL KULTURE PROSTORA, NOVI SAD, 21-23.09.2018.

FKP_2_1Od 21. do 23. septembra u prostoru kulturne stanice Eđšeg u Novom Sadu će se održati drugi po redu Festival kulture prostora. U fokusu će biti aktuelne arhitektonske teme kroz izložbe, dijaloge između arhitekata i građana, radionice i prezentacije.

Festival kulture prostora koncipiran je kao trodnevni godišnji kulturni događaj, sa ciljem da se problematika arhitekture i kulture prostora približi široj javnosti.

Osim što približava arhitektonske teme široj publici, Festival kulture prostora se fokusira i na stručne formate, pokretajući diskusije o konkretnim problemima iz domena arhitekture na lokalnom i regionalnom nivou. Festival tako stvara zajednička polja djelovanja u domenu arhitekture u regionu, kroz povezivanje strukovnih udruženja, civilnog sektora, građanskih inicijativa, institucija kulture, u cilju pokretanja novih saradničkih poduhvata.

Pokretač Festivala kulture prostora je DaNS – Društvo arhitekata Novog Sada.

Posljednjih godina, Društvo arhitekata Novog Sada posvećeno radi na različitim formatima promocije arhitekture, tražeći produkcijske modalitete da se arhitektonske teme otvore široj kulturnoj javnosti radi uspostavljanja aktivnog i kvalitetnog dijaloga. U tim naporima je nastala i ideja o Festivalu kulture prostora, koji je prvi put organizovan u septembru 2017. godine. Festival je koncipiran kao javni, godišnji kulturni događaj, čija je osnovna svrha da uspostavi i istakne značaj arhitektonske kulture u najširem smislu, ali da istovremeno, kroz fokusirane stručne formate pokrene rješavanje konkretnih problema arhitektonske discipline na lokalnom i regionalnom nivou. Manifestacija kao takva definiše više ciljeva – otvaranje spektra dijaloga o domenima arhitekture i kulture prostora, približavanje ove teme široj kulturnoj zajednici, ali i uključivanje zajednice u procese koji se tiču arhitekture, planiranja i uređenja prostora.

Titula Evropske prestonice kulture za 2021. godinu obavezuje grad Novi Sad da uz koncipiranje i realizaciju novih sadržaja unaprijedi svoju kulturnu scenu. U tom smislu, Festival unapređuje domen kulturne produkcije, promovišući arhitektonske vrijednosti, ne samo kroz produkte rada arhitekata – projekte i kuće – nego kroz aktivni participativni proces koji se oslanja na kompleksnu društvenu stvarnost. Uspjeh prethodnih Salona arhitekture Novi Sad, najveće DaNS-ove manifestacije, temelj je ovakvih očekivanja i polazište za konceptualizaciju kompleksnijeg i sveobuhvatnijeg formata. U tom smislu, pretpostavka je da će se Festival u narednim godinama razviti u jedan od najznačajnijih kulturnih i stručnih događaja u gradu, posebno zato što su festivalski formati postali značajan segment turističkog i kulturnog identiteta grada.

www.fkp.rs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s