Završena je 1. KUMA međunarodna sedmica arhitekture

U Sarajevu je od 12. do 17. avgusta 2019. održana prva KUMA – međunarodna sedmica arhitekture – ljetna škola za studente, pod nazivom Otkrivanje Sarajeva. Tako je KUMA otvorila temu bogatih slojeva razvoja grada Sarajeva, u cilju razumijevanja njegovog savremenog identiteta, te otvaranje debate o smjernicama budućeg razvoja.

Bogati program je uključivao niz predavanja arhitekata sa Univerziteta Sorbonna, Tehničkog Univerziteta u Delfu, ETH Zürich, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banjoj Luci, te arhitekata iz BiH koji djeluju u praksi. Između ostalih, predavanja su držali Boris Trapara, Sanja Zadro, Mejrema Zatrić, Armina Pilav, Nasiha Pozder i drugi. Naš Igor Kuvač je predavanjem naslovljenim “Jel’ Saraj’vo gdje je nekad bilo” imao priliku da zatvori događaj. On je u kontekstu globalnog procesa savremene urbanizacije govorio o izuzetnosti procesa planiranja i izgradnje novog grada – Istočnog Sarajeva, te tranziciji prostornih identiteta Sarajeva kao sastavnog dijela tog procesa.

Osim predavanja, polaznici iz Sarajeva i Banja Luke su, kroz stipendijsku podršku VII Akademije za lokalne studente, imali priliku da zajedno sa studentima iz Peskare, Italija, učestvuju u programu koji je uključivao arhitektonske ture, posjete muzejima, razgovore sa arhitektima iz prakse, te kulturne događaje. Koordinatorke projekta su prof. Lejla Odobašić Novo i Claudia Zini, uz podrški Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina, VII akademije, Asocijacije arhitekata Bosne i Hercegovine, Istorijskog muzeja Bosne i Hercegovine, Internacionalnog Burch univerziteta i D’Annunzio univerziteta u Chieti-Pescari u Italiji.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s