small SCALE Otvoreni amfiteatar

Juče je u Banjaluci, u organizaciji Istraživačkog centra za prostor počela radionica small SCALE Thinking construction, koja će trajati do subote, 28.9. 

Učesnici radionice su studenti arhitekture, građevinarstva i geodezije sa Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Banja Luka i Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, uz podršku tima mentora small SCALE tima Istraživačkog centra za prostor. Oni će tokom sedam dana raditi na izgradnji Otvorenog amfiteatra – drvene strukture male razmjere na zelenoj površini između kompleksa objekata Univerziteta u Banjoj Luci i rijeke Vrbas u naselju Obilićevo. Otvoreni amfitetar predstavlja višefunkcionalnu drvenu platformu (pogodnu za veliki broj korisnika i različite načine koriščenja), koja ukazuje na potencijal predmetnog prostora i označava početak njegove transformacije ka novom univerzitetskom parku.

Pored praktičnog rada na tesarskim radovima sa drvetom i završnim radovima obrade drveta, studenti imaju priliku da kroz urbane šetnje upoznaju urbanistički razvoj, arhitekturu i kulturu života grada Banja Luka. Radionicu čini i niz predavanja o konceptu urbanog javnog prostora, studiji malih intervencija u prostoru, drvetu kao građevinskom materijalu, te potencijalima gradnje drvetom u lokalom kontekstu, a predavači su doc. dr Isidora Karan (ICP), Zoran Vuković (WMTA), doc. dr Darija Gajić (AGGF) i doc. dr Diana Stupar (MI). Takođe, studenti će imati nekoliko praktičnih prezentacija i kratkih obuka o gradnji drvetom, njegovoj obradi i upravljanju sa mašinama i alatima. Radionica bi trebalo da bude završena u subotu sa proslavom uspješno završenih ispitnih rokova, uz piknik na livadi, a Otvoreni amfiteatar će biti spreman da već u ponedjeljak, 30.9. dočeka povratak studenata, početak zimskog semestra akademske 2019/20 i posebno brucoše. 

Radionica se realizuje i finansira kao prvi u nizu projekata kandidovanih od strane Tima za male intervencije u prostoru Grada Banja Luka, uz podršku Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te donacije kompanije Aragosta invest doo, WMTA ustanove za stručno usavršavanje odraslih i Tamarisa.

Projekat je ranije ove godine zabilježio uspjeh na regionalnoj arhitektonskoj sceni, s obzirom da je, od strane međunarodnog žirija u sastavu Grozdana Šišović (RE:a.c.t), Aljoša Dekleva (Dekleva Gregoric architects) i Adnan Harambašić (AHAKNAP, SAAHA),  izabran u zvaničnu selekciju izložbe (u kategoriji ideja) Collegium artisticum – Arhitektura 2019 (premijerna postavka u galeriji Collegium artisticum, Sarajevo, april 2019) u organizaciji Asocijacije arhitekata u BiH i Ulupubih – Udruženja primijenjenih umjetnika i dizajnera BiH.

Za podsjećanje, projekat Otvorenog amfiteatra je nastao u okviru small SCALE radionice Design thinking – HERIT CITY, koja je u aprilu prošle godine održana na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Banja Luka i Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu.

Prošlogodišnja radionica je realizovana zahvaljujući podršci projekta HERD – univerzitetske saradnje između NTNU – Norveškog univerziteta za nauku i tehnologiju u Trondhajmu, Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, kojim je koordinisao prof. dr Markus Schwai i koji je finansiralo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.

small SCALE tim Istraživačkog centra za prostor prošle godine su činili studenti Aleksandar Šepa, Jovana Janjić, Nataša Lizdek, Vladana Milanović (studenti arhitekture), Stefan Narić, Lazar Zolak, Slađana Momčičević, Slaviša Zakić, Momir Stanković (studenti građevinarstva), Miroslav Vujasinović, Zoran Kokeza (studenti geodezije) (UNIBL AGGF), Jill Saunders, Stefanie Stanke, Åsne Kvalne, Irhana Šehović, (Norveški univerzitet za nauku i tehnologiju (NTNU), Selma Jukić i Kerim Hadžić (AF UNSA), te mentori Dr Igor Kuvač, dipl. inž.arh., Radovan Vukomanović, Master građ., Slobodan Peulić, Master arh., Doc. Dr Isidora Karan, dipl.inž.arh., Una Umićević, Master arh. i Slavko Vasiljević, Master geodezije (ICP i UNIBL AGGF), Prof. Dr Mladen Burazor, dipl.inž.arh., Emina Alić, Master arh. (AF UNSA), Prof. Dr Markus Schwai, dipl.inž.arh. Dr Ellen Aga Kildal, dipl.inž.arh. (Norveški univerzitet za nauku i tehnologiju (NTNU).

Ove godine, timu su se priključili studenti Ana Grujić, Elma Begić, Emina Alić, Lamija Omerbegović, Dunja Krvavac i Razija Kruškić sa AFS-a, te Nada Danilović, Nikolina Šupić, Sara Lakić, Dragana Zorić, Dejan Vulić, Aleksandar Marić, Zorica Marković, Milica Ćetojević,  Nikolina Đurđević, Stefana Marčetić, Marko Ćosić, Biljana Petrović, Slaven Cvijanović, Nemanja Petković i Jelena Mamlić, sa AGGF-a.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s