Poziv na online Ceremoniju dodjele nagrada za “Arxellence 2”

ALUMIL-ov međunarodni arhitektonski konkurs “ArXellence 2” za kompaniju predstavlja jedan od najuspješnijih i globalno vođenih poduhvata ove godine. Tema konkursa bila je ponovni razvoj neiskorišćene zapadne obale u Solunu u Grčkoj i dizajn nove Centralne poslovne zone grada. Konkurs, podržan od strane Međunarodne unije arhitekata  (UIA), provođen je u stalnoj i uskoj saradnji sa ICC-ovim Vijećem UIA, u skladu sa UNESCO-vim standardima za arhitektonske konkurse.

Učešće i rezultati

Učešće je premašilo očekivanja sa 1464 registracije iz 90 zemalja i 173 prijavljena projekta. Međunarodni žiri detaljno je ispitao svaku prijavu putem telekonferencije i simultane projekcije. Nakon ovog postupka, žiri je dodijelio 6 Nagrada i 4 Počasna priznanja  prijedlozima koji su – na osnovu njegove evaluacije – zadovoljili kriterijume UIA.

Ceremonija dodjele nagrada

Svečana dodjela nagrada ključni je element ukupnog uspjeha konkursa “Arxellence 2”  jer publici pruža priliku da se upozna sa timovima koji stoje iza zanimljivih  projekata, kako bi razumjela njihovu viziju. Ove godine, zbog ograničenja izazvanih COVID-19 , svečana dodjela nagrada “Arxellence 2” biće održana online, 23. februara 2021. godine.

Alumil je odlučio da koristi online format kao način da nagrađeni arhitekte predstave svoj rad. Tako će  predstavnici 10 nagrađenih timova imati priliku da govore o svojim projektima i analiziraju izazove sa kojima su se suočavali tokom ovog kreativnog procesa. Takođe, članovi žirija će dati komentare za svaki projekat, rezimirajući svoje odluke. Pored toga, javna tijela ili institucije u Grčkoj prisustvovaće ceremoniji, zajedno sa arhitektama i entuzijastima cijelog svijeta.  

Prijava je moguća putem linka.

Uz zahvalnost svim učesnicima za izuzetne napore i prezentovane ideje, ALUMIL u bliskoj budućnosti planira organizovanje izložbe kao i izdavanje publikacije sa svim predloženim rješenjima.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s