Preispitivanje kulturnog turizma u Evropi

Novi H2020 projekat finansiran od strane EU, TExTOUR, trebao bi osmisliti inovativne i održive strategije kulturnog turizma kako bi ojačao socijalno-ekonomski teritorijalni razvoj manje poznatih područja u Evropi i šire.

Kulturni turizam igra presudnu ulogu u današnjoj ekonomiji. U 2018. godini predstavljao je 37% ukupnog turističkog sektora, s godišnjim rastom od približno 15%. Međutim, s pandemijom COVID-19, sektor turizma ozbiljno je pogođen.  OECD procjenjuje da je međunarodni turizam pao za oko 80% u 2020. godini. Mnoge zemlje pokušavaju izgraditi otporniju turističku ekonomiju, promovišući digitalnu tranziciju i preispitujući održive turističke sisteme.

U tom kontekstu, kulturni turizam može redizajnirati područja, gradove i mjesta koja nude visok kulturni, socijalni i potencijal prirodnog okruženja. Razvoj kulturnog turizama ne zavisi isključivo od materijalnog kulturno-istorijskog nasljeđa i vizuelno atraktivnih ambijentalnih cjelina, već takođe od nematerijalnog nasljeđa poput gastronomije, identiteta, lokalne kulture življenja, te drugih vrijednosti i faktora, uključujući ICT.

Projekat TExTOUR (Socijalne inovacije i TEhnologije za održivi rast kroz participativni kulturni TURizam), finansiran od strane EU, analizira i demonstrira nove strategije za poboljšanje društveno-ekonomskog razvoja manje poznatih turističkih područja koja imaju veliku kulturnu vrijednost. Projekat će ko-dizajnirati, potvrditi i unaprijediti politike kulturnog turizma i održive strategije. Da bi se to postiglo, usko će sarađivati sa osam laboratorija za kulturni turizam (CT-Lab), smještenih u različitim područjima EU-a i izvan EU-a, a koje će uključite različite društvene aktere, organizacije i institucije relevantne u sektoru kulturnog turizma.

Odabrani piloti – mjesta i gradovi u kojima se uspostavljaju CT-Labovi–, odlikuju se raznolikim, ali i komplementarnim karakteristikama. To će omogućiti TExTOUR stručnjacima da razviju širok spektar scenarija, koji će uključivati kontinentalna i obalna područja, ruralna i urbana, udaljena ili periferna područja, područja suočena s više socijalnih, ekonomskih i ekoloških izazova.

Održivi kulturni turizam znači integralno upravljanje kulturnim naslijeđem i aktivan rad sa  lokalnom zajednicom,  koji vodi stvaranju novih vrijednosti i benefita za sve uključene.  Opšti cilj je očuvanje materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa, uz istovremeno razvijajanje održivog turizma “, rekao je Daniel Basulto, koordinator projekta TExTOUR.

Znanje stečeno i generisano kroz projekat biće dostupno  putem TExTOUR inovativne platforme, otvorene za kreatore politika, stručnjake i pripadnike lokalnih zajednica. To će im omogućiti da procijene strategije i usluge u domenu kulturnog turizma. Dizajn platforme oslanjaće se na pametne strategije za valorizaciju, ulaganje i evropeizaciju, na pilote i CT-Labove, a u cilju zadovoljenja specifičnih potreba industrije kulturnog turizma. Mjesta kulturne baštine i ekosistemi širom Evrope i svjeta, imaće pristup platform kako bi mogli koristiti dostignuća projekta.

Projekat TExTOUR, kojim rukovodi fondacija Santa María la Real iz Španije, počeo je sa implemetacijom januara 2021. godine. Projektni konzorcijum broji 18 partnera, grupisanih oko petostruke okosnice socijalne inovacije, a to su: znanje, poslovanje, društvo, upravljanje i preduzetništvo.

Osam TExTOUR pilota su:

  1. UNESCO-ovo nalazište Crespi d’Ada – regija Lombardija (Italija)
  2. Postindustrijski okrug Kreenholm u Narvi (Estonija, Rusija)
  3. Transnacionalni kulturni krajolik Umgebindelanda (Njemačka, Poljska, Češka)
  4. Evropska kulturna ruta VIA REGIA (Ukrajina, Bjelorusija, Poljska, Njemačka, Francuska, Španija)
  5. Područje grada Trebinja (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska)
  6. Nekadašnji rudnici srebra i olova u Tarnowskie Góry – regija Gornja Šleska (Poljska)
  7. Prekogranično UNESCO nalazište Vale do Coa – Siega Verde (Portugal-Španija)
  8. Zaštićeno područje Anfeh (Libanon) i planinsko selo Fikardou (Kipar)

TExTOUR je inovacijski akcioni projekat koji se financira u okviru programa za istraživanje i inovacije Horizont 2020 Europske unije. Trajaće 42 mjeseca sa ukupnim budžetom od 3 950 468,75 €.

O projektu TExTOUR:

Broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava:101004687
Dužina trajanja:42 mjeseci (januar 2021 – jun 2024)
Koordinator projekta:FUNDACION SANTA MARIA LA REAL DEL PATRIMONIO HISTORICO (Spain)
Konzorcijum18 partnera

TExTOUR projektom rukovodi fondacija SANTA MARIA LA REAL DEL PATRIMONIO HISTORICO, u saradnju sa 17 partnera: UNINOVA-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS-ASSOCIACAO, TECHNOLOGIKO PANEPISTIMIO KYPROU, FUNDACION CARTIF, FONDAZIONE LINKS – LEADING INNOVATION & KNOWLEDGE FOR SOCIETY, UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA LOMBARDIA, NARVA LINNA ARENDUSE JA OKONOOMIKA AMET, NARVA GATE OU, INSTYTUT EKOLOGII TERENOW UPRZEMYSLOWIONYCH, ARBEITSGEMEINSCHAFT DEUTSCHE FACHWERKSTADTE EV, VAROSKUTATAS (METROPOLITAN RESEARCHINSTITUTE) KFT, NETZ-MEDIEN UND GESELLSCHAFT EV, ISTRAZIVACKI CENTAR ZA PROSTOR, GAIA-HERITAGE, CULTURE AND TOURISM DEPARTMENT OF RIVNE REGIONAL STATE ADMINISTRATION, COA PARQUE – FUNDACAO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZACAO DO VALE DE COA, ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA DI BOLOGNA, FONDAZIONE ICONS 

Koordinator projekta:

FUNDACION SANTA MARIA LA REAL DEL PATRIMONIO HISTORICO 

Daniel Basulto

E-mail: dbasulto@santamarialareal.org

Phone: (+34) 650 65 89 11

Odsjek za komunikacije:

Fondazione ICONS

Charlotte Michi

E-mail: charlotte.michi@icons.it

Phone: +39 0371 091065

Dalje informacije o TExTOUR projektu su dostupne na: 

Twitter: @tex_tour

LinkedIn: TExTOUR project

Website: www.textour-project.eu (u izradi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s