Poziv za studente – Festival kanalizacionih cijevi

Pozivamo vas da se prijavite na studentsku radionicu (po modelu projekta small SCALE) u okviru projekta Festival kanalizacionih cijevi, koji provodi Istraživački centar za prostor. Projekat ima za cilj da pokrene široku javnu debatu o problemu zagađenja rijeke Vrbas i da se pridruži inicijativi za izgradnju sistema za prečišćavanje otpadnih voda. Radionica se održava u periodu 20-25.9. sa radnim vremenom 9.00-17.00h u ICP prostoru (Cerska 2) u Banjoj Luci. Projekat sufinansira Ambasada Francuske u BiH. 

Studenti će mapirati kanalizacione ispuste u rijeku Vrbas u užem urbanom području (između mostova Zeleni i Rebrovački), a zatim će u saradnji sa mentorima raditi na pripremi info letka o temi, urbanom dizajnu za odabrane lokacije na obali Vrbasa, te realizaciji jedne prostorne instalacije male razmjere.

Učesnici treba da pokažu visokokvalitetne profesionalne vještine u kreativnom haosu multidisciplinarnog radnog tima. To podrazumijeva razumijevanje i kreativnu interpretaciju teme, komunikaciju sa svim uključenim akterima koristeći design thinking metod, prezentaciju i komunikaciju projekta, te osmišljavanje intervencije male razmjere i njenu izgradnju u stvarnom prostoru.

Prijave treba da sadrže:

  1. kratko motivaciono pismo (maks. 1 A4 stranica) sa navedenim razlozima za učešće, očekivanjima od radionice i kontakt podacima,
  2. link portfolija ili izvod iz jednog referentnog projekta (maks. 1 A4 stranica) koji najbolje pokazuje proces razmišljanja, vještine u urbanom dizajnu, ilustraciji, grafičkom dizajnu ili fizičkoj izgradnji.

Prijave (pdf format maks. 5 MB veličine) slati na mejl icprostor@gmail.com do nedjelje, 29.8. u 23.59h.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s