HERIT DATA MOSTAR

Seminar i radionica

U Mostaru se održava Interreg Med HERIT-DATA događaj za izgradnju kapaciteta i osnaživanje aktera iz oblasti upravljanja kulturnim turizmom, zasnovanog na korišćenju smart data u istorijskim gradovima, sa fokusom na grad Mostar i okruženje. Događaj okuplja stručnjake koji se iz različitih pozicija i perspektiva bave odnosom zaštite naslijeđa, s jedne strane, i razvojem turizma, s druge strane, te predstavnike lokalnih i regionalnih javnih uprava, sektorskih agencija, pružaoca javnih usluga, malih i srednja preduzeća, idr. Održaće se u ponedjeljak, 6. 12. 2021. godine sa početkom u 11:00 sati, u Hotelu Bristol u Mostaru.

Događaj se sastoji iz dva dijela: (1) seminara na kojem će alati i rezultati razvijeni u okviru projekta HERIT-DATA biti preneseni lokalnim/regionalnim zainteresovanim stranama i (2) radionice, sa fokusom na integraciju rezultata u postojeće lokalne/regionalne strategije, kako bi se ojačala održivost rezultata i njihov transfer u lokalne i regionalne politike.

SATNICA:

11.00- 11.05 Uvodna riječ

11.05-11.20 Kratka prezentacija projekta HERIT-DATA (Isidora Karan, ICP)

11.20-12.00 Predavanje (Stjepan Ćavar, Dubrovačka razvojna agencija DURA Dubrovnik)

12.00-12.15 Pauza za kafu

12.15-13.00 Diskusija

13.00-13.45 Urbana šetnja (Dr Maja Popovac, Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru)

14.00-15.00 Koktel

Interreg Med HERIT-DATA je četvorogodišnji projekat sa trajanjem do aprila 2022. godine, koji se bavi smanjenjem uticaja masovnog turizma u gradovima kulturnog nasljeđa i lokalitetima posebnog graditeljskog i kulturnog značaja mediteranske regije, uključujući UNESCO svjetsko nasljeđe. Glavni rezultat projekta je HERIT-DATA aplikacija i platforma, koji doprinose pametnijem upravljanju turističkih tokova i smanjenju negativnih uticaja turizma na kulturno nasljeđe, koristeći savremene tehnologije i pametne baze podataka. U okviru projektnih aktivnosti, realizuje se i šest pilot istraživanja, a jedno od pilot istraživanja je istorijsko jezgro grada Mostara.

 Interreg Med HERIT-DATA okuplja 13 partnera iz 7 mediteranskih zemalja, a ukupna vrijednost projekta je 4.2 miliona evra. Konzorcijum projekta čine organizacije, preduzetnička društva i tehnološki centri iz Italije, Španije, Hrvatske, Francuske, Portugala, Grčke i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Istraživački centar za prostor iz Banjaluke.  

Više o Interreg Med HERIT-DATA projektu može se pogledati na https://herit-data.interreg-med.eu/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s