HERIT-DATA seminar i radionica održani u Mostaru

U Mostaru je u ponedjeljak, 6. 12. 2021. u Hotelu Bristol održan Interreg Med HERIT-DATA događaj za izgradnju kapaciteta i osnaživanje aktera iz oblasti upravljanja kulturnim turizmom, zasnovanog na korišćenju smart data u istorijskim gradovima, sa fokusom na grad Mostar i okruženje. Događaj je okupio stručnjake koji se iz različitih pozicija i perspektiva bave odnosom zaštite naslijeđa, s jedne strane, i razvojem turizma, s druge strane, te predstavnike lokalnih i regionalnih javnih uprava, sektorskih agencija, pružaoca javnih usluga, malih i srednja preduzeća, idr.

Nakon kratkog uvoda i predstavljanja projekata, koji je ispred organizatora, Istraživačkog centra za prostor napravio doc. dr Igor Kuvač, uslijedio je glavni dio programa, koji se sastojao iz dva dijela. U okviru seminara na kojem su alati i rezultati razvijeni u okviru projekta HERIT-DATA preneseni zainteresovanim stranama, predavanje je održao Stjepan Ćavar, predstavnik Dubrovačke razvojne agencije – DURA. Stjepan je govorio o iskustvima provođenja projekta HERIT-DATA u Dubrovniku, ističući sve prednosti i izazove iz kojih sve druge turističke destinacije mogu da uče.

Nakon kraće pauze, u drugom dijelu je održana radionica, sa fokusom na integraciju rezultata u postojeće lokalne/regionalne strategije, kako bi se ojačala održivost rezultata i njihov transfer u lokalne i regionalne politike. Uvod u radionicu je predstavljao HERIT-DATA promo film za pilot lokaciju Mostar. Diskusija se vodila oko tri glavne teme: (1) problemi postavke opreme za prikupljanje realtime podataka o kretanju turista u Mostaru; (2) lokalnoj smartphone aplikaciji za turiste i (3) planiranju tzv. Nudging maps za usmjeravanje tokova turista prema alternativnim kulturnim rutama. Riječ su uzele dr Maja Popovac (Građevinski fakultet Univerziteta u Mostaru), dr Senada Demirović (Gradska uprava Mostar), Miralem Fajić (Agencija Stari grad) i Esma Šantić (Udruženje Fora), koji su iz različitih perspektiva govorili o izazovima, tražeći rješenja upravo u umrežavanju aktera i provođenju kvalitetnih projekata bez obzira na složene lokalne političke prilike. Zaključci su takođe izvedeni u tom pravcu, a već za početak nove godine najavljene su nove aktivnosti i njihovo intenziviranje do kraja implementacije projekta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s