U Mostaru potpisan Memorandum o razumijevanju HERIT-DATA

Institucionalna podrška je od ključne važnosti za održivost projekta #InterregMED #heritdata, kao i za dalji razvoj pametnog upravljanja kulturnim turizmom.

Gradonačelnik Mostara g-din Mario Kordić je prilikom prijema članova Istraživačkog centra za prostor i Udruženja Fora, u Gradskoj vijećnici prošli letak, 15. 5. podržao projekat Interreg MED Herit-Data i dao saglasnost za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju u okviru projekta. Ovim se Grad Mostar pridružio nizu drugih gradova i regiona, potpisnica Memoranduma, među kojima su Patras, Dubrovnik, Pont du Gard, Firenca i Valensija, koje su zajedno sa Mostarom bile pilot lokacije projekta Interreg MED HERIT-DATA. 

Gradonačelnik je takođe upoznat sa mapom Mostar Herit Routes koja sadrži četiri tematske rute (arhitektonska ruta, rekreacijsko adrenalinska ruta, ruta kaldrme i Street Art ruta) koje tokove turista usmjeravaju ka slojevima nasljeđa i mjestima, koja nisu u standardnoj turističkoj ponudi i time rasterećuju Stari most kao spomenik svjetske baštine pod zaštitom UNESCO.

Mape su priredile članice Udruženja Fora, Esma Šantić i Enida Setka, zajedno sa akademskom slikarkom Majom Rubinić, koja je radila ilustracije i Ildom Kero, dizajnerkom i fotografom. Autro smartphone aplikacije je IODATA Banja Luka. Izdavač je Istraživački centar za prostor.

Mape Mostar Herit Routes su dostupne u pdf formatu, te kao Smartphone app u Android i iOS verziji.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s