ICP na BHAAAS

U Sarajevu se u School of Economics and Bussines, održava BHAAAS Simpozijum na temu održivog urbanog razvoja u periodu 23-26. jun. 2022.

Simpozijum se bavi Kreiranjem pametnih, inkluzivnih i otpornih gradova sa istraživačima iz Indije, Holandije, Amerike i regije. Pored prezentovanih istraživanja, publika će imati priliku da sluša gostujuća predavanja eminentnih stručnjaka iz oblasti arhitekture i urbanizma, kao i predstavnike međunarodne zajednice koji se aktivno bave pitanjem urbanog razvoja.

Simpozijum je organizovan uz podršku Međunarodnog udruženja gradskih i regionalnih planera- ISOCARP, UNDP, Arhitektonskog Savjeta Evrope ACE, CigreBiH i Tondach.

Posebna sesija je posvećena Forumu Novi Evropski Bauhaus u BiH, otvorena za širu publiku, koja će omogućiti dijalog i ostvarivanje saradnje među kreativnim profesionalcima zainteresovanim za sinergiju u izgrađenom okruženju, kulturi i društvu u cilju održivog razvoja. Vođa sesije je Dr Selma Harington, moderatori su Tijana Tufek Memišević i Zina Ruždić, a učesnici su Aida Abadžić Hodžić, Aida Idrizbegović Zgonić, Arturo Villar Menendez, Elma Durmišević, Haris Piplaš, Igor Kuvač, Jasmin Sirčo, Jovana Romčević Šukalo, Nataša Pelja Tabori, Sanela Klarić, Senada Demirović i Venera Simonović.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s