Program

cover

DANI ARHITEKTURE 16 ..............................SATNICA
ARHITEKTURA ISPRED INVESTICIJE

PONEDJELJAK,  6. JUN / DOM OMLADINE

19:00      OTVARANJE IZLOŽBE: CA 2016 COLLEGIUM ARTISTICUM
         PROMOCIJA DANA ARHITEKTURE

PETAK, 10. JUN / SPORTSKA DVORANA OBILIĆEVO / PROSTOR POZORIŠTA ,,JAZAVAC''

19:00 – 19:30  OTVARANJE MANIFESTACIJE
19:30 – 20:30  PREDAVANJE RUŽICA BOGDANOVIĆ (Srbija)
        BRENDIRANJE GRADOVA ARHITEKTUROM
20:30 – 21:00   OTVARANJE IZLOŽBE: STRAND (Srbija)
        RUŽICA BOGDANOVIĆ
21:00 – 21:45   KOKTEL

SUBOTA, 11. JUN /SPORTSKA DVORANA OBILIĆEVO/ PROSTOR POZORIŠTA ,,JAZAVAC'' / PREDAVANJA

09:00 – 09:30    REGISTRACIJA
09:30 – 09:45    UVODNO IZLAGANJE
         ISTRAŽIVAČKI CENTAR ZA PROSTOR
09:45 – 10:30    PAVLE STAMENOVIĆ/DUŠAN STOJANOVIĆ (Srbija)
10:30 – 11:15     BOJAN ŠIPKA (Austrija/ Bosna i Hercegovina)

11:15 – 11:30     PAUZA

11:30 – 12:15     SLOBODAN I DIANA STUPAR (Bosna i Hercegovina)
12:15 – 13:00     SAŠA I MALINA ČVORO (Republika Srpska, BiH)
13:00 – 13:15     HARIS PIPLAS (BiH, Švajcarska), IZVJEŠTAJ SA FRONTA   
                  (Postavka Sarajevo now na Venecijanskom bijenalu arhitekture 2016)

13:15 – 14:15     PAUZA

14:15 – 15:15     GORAN RAKO (Hrvatska)
15:15 – 16:15     MARUŠA ZOREC (Slovenija)

16:15 – 16:30     PAUZA

16:30 – 17:30     SOBA +/BRANKICA STOJNIĆ (Crna Gora)
17:30 – 18:30     ADNAN HARAMBAŠIĆ (Norveška/ Bosna i Hercegovina)

18:30 – 18:45     PAUZA

18:45 – 20:00     OKRUGLI STO
         DISKUSIJA NA TEMU: ARHITEKTURA ISPRED INVESTICIJE

22:00 – .......   AFTER PARTY - DRUZENJE U MCTIRE PUB-U


NEDJELJA, 12. JUN /DOM OMLADINE

12:00 – 15:00       PROJEKCIJE FILMOVA O ARHITEKTURI
15:00 – 16:00       DISKUSIJA
16:00 – 16:30       ZATVARANJE MANIFESTACIJE

Skinite program u pdf fotmatu: Dani arhitekture 2016.