Projekti

Program projekata putovanja

Putovanja su dio serije malih, kratkih putovanja, koja predmetni /osvojeni,  istraženi/ prostor definišu kao dostupni prostor, region ili mrežu tačaka koje su povezane bliskim, kratkim i relativno lako savladivim, pristupačnim vezama. Prepoznati, dostupni prostor se istražuje u određenom (relativno kratkom) vremenskom roku, ali u vrlo intenzivnim intervalima, tj u vremenu koje je sagledljivo i pokazuje vidiljive rezultate sa kratkim doživljajima, te sa bogatim prethodnim pripremnim i kasnjim evalutivnim periodom, koji zaokružuju i zaključuju proces.

Prostor se definiše kao jedinstveni kulturni region dostupan /karakteriše/ po brojnim različitim kriterijumima kao što su: jezik, kultura, istorija, tradicija, nasljeđe, mentalitet, sličnosti, bliskosti… Iskušani prostor određuje linijsku vezu dva mjesta stvarajući mikrocjeline koje mogu da se aktiviraju, edukuju, nauče ili usmjere; u kojima se prepoznaje i intenzivira određeni potencijal (prostorni, socijalni…). Ove veze konačno ne moraju da budu geografski definisane, mogu da budu određene sociološki ili fenomenološki, korisnicima ili aktivnostima.

Dostupnost se definiše i prema realnim finansijskim mogućnostima /troškovima/ vremenskom /terminskom/ okviru, fizičkoj udaljenosti, odnosno blizini, odnosu uloženog vremena, truda, novca, rada, priprema i dobijenog doživljaja, odnosno ostvarene komunikacije, kontakata, osjećanja, saznanja, spoznaja, iskustava.

Program istraživanja u pojedinačnim, punktualnim, kratkim, odvojenim, skoncentrisanim, intenzivnim akcijama, putovanjima, projektima, ima za cilj da, kroz stvaranje mentalne mape i doživljaja, definiše mrežu tačaka koje u interakciji i saradnji, razmjeni ideja, iskustava, saznanja i opažanja…. stvaraju zajednički mentalni prostor /krug djelovanja, uticaja/.

Istraživački program stručnih studijskih putovanja je eksperimentalan i istraživački po svim svojim elementima i zapravo se razvija, raste, mijenja, prilagođava i modifikuje kroz trajanje u različitim fazama. Istovremeno je vrlo fleksibilan, bez jasno i strogo određenih, obavezjućih ili zacrtanih smjernica, pravila i zakonitosti, koje se striktno moraju poštovati. Kroz svoj sopstveni razvoj, program istražuje sam sebe, stvarajući uvijek neve dodatne vrijednosti, kvalitete i standarde, koji postaju konstante ili polazišne komponente.

  • Tačke A i B pri čemu A teži B
  • Polazište iz sjedišta IC-a
  • Programski okvir
  • Jedinstvo – sinteza – sklop – prostora, putovanja, istraživanja, umjetnosti, kulture, događaja, stručne saradnje, razmjene, promocije
  • Tri faze realizacije: priprema, akcija, evaluacija
  • Partneri iz bliskog interesnog nevladinog sektora i drugi
  • Učesnici su uopšteno svi korisnici i učesnici prostora, a posebno stručna javnost, mediji i specifična ciljna grupa ili specifičan učesnik određen samim programom projekta, mjestom ili vrstom događaja.
  • Stručni, istraživački, turistički, edukativni, privredni, politički, kooperativni karakter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s