Tema

Arhitektura ispred investicije

Arhitektura kao multidisciplinarna nauka i specifična vrsta  umjetnosti je predoodređena da reflektuje stanje društva i sredine. Rad arhitekata bi trebao biti odraz pomenutih stvari, ali takodje i doprinos estetskoj impresiji grada. Trenutni sistem koji podržava savremeni način života i razmišljanja stavlja znak pitanja na kvalitet arhitektonskih radova.
Teško je razumjeti kako savremeni arhitekti saradjuju  sa sistemom. Da li je snaga njihovih radova i ideja prevazišla skoro neprobojan zid investicija ili je još uvjek zarobljena iza staklenih fasada trgovačkih centara?
Interesantno je prodiskutovati način na koji se arhitekte odnose prema investitorovim željama i idejama, kako se postiže određeni kompromis i na kraju u realizaciji kako se izvodi objekat koji zadovoljava obe strane. Kako su investitorove želje jako često u suprotnostima sa arhitektinim rasprave o toj temi mogu se jednostavno pokrenuti.
Arhitektura nam pokazuje na dnevnoj bazi da može biti na korak ispred investicije. Njena vrijednost i potencijal moraju pobjediti u ovoj trci. Rad urbanista I arhitekata je vrlo kompleksan, jer kvalitet života zavisi od njih. Zbog pomenutih razloga tema Dana arhitekture 2016 je “Arhitektura ispred investicije”.